OPTIMA s.c.
ul. Książąt Opolskich 48-50
45-006 Opole
tel.: 77 44 12 226
faks: 77 44 12 484
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
284940 | 461 | 14

Motywacja uczniów

kolor_POKL_optima_Unia_efs.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MOTYWACJA UCZNIÓW DO ROZWIJANIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH POPRZEZ PROWADZENIE KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ I KONKURSY JĘZYKOWE


W każdej ze szkole będzie prowadzone koło zainteresowań językiem oraz kulturą, historią i geografią krajów angielskiego obszaru językowego.
Konkursy uczniowskie będą prowadzone w 3 kategoriach: klasy I-III i oddział przedszkolny, dwuetapowy konkurs znajomości języka pt. „Omnibus”, dla klas IV-VI konkurs pt. „Autobusem po Londynie” łączyć będzie sprawdzenie umiejętności wypowiadania się po angielsku oraz wiedzy na temat stolicy Wlk. Brytanii, uczniowie gimnazjum wezmą udział w konkursie na projekt dotyczący słynnych postaci angielskiego obszaru językowego.