OPTIMA s.c.
ul. Książąt Opolskich 48-50
45-006 Opole
tel.: 77 44 12 226
faks: 77 44 12 484
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
284941 | 462 | 15

Przez rozwój nauczycieli do lepszej edukacji uczniów

 kolor_POKL_optima_Unia_efs.jpeg

„Przez rozwój nauczycieli do lepszej edukacji uczniów”

Projekt jest realizowany przez instytucję szkoleniową  OPTIMA s.c. z siedzibą w Opolu w partnerstwie z Młodzieżowym Domem Kultury w Wieluniu.

Projekt  finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przy udziale budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej na stronie Lidera i Partnera, a także na tablicach ogłoszeń w Młodzieżowym Domu Kultury w Wieluniu.

Uwagi i wnioski należy kierować do Koordynatora Projektu w formie pisemnej na adres biura projektu bądź mailowej na adres: